Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

Μια ελκυστική επιμορφωτική "εξάρτηση" !

"Σχετίζομαι αλλά δεν εξαρτώμαι", μια ελκυστική επιμορφωτική εξάρτηση!!

Και ο κύκλος συνεχίζεται..... Β΄Φάση.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Επιδιώκοντας να ικανοποιήσουμε τον εξαιρετικά μεγάλο αριθμό αιτημάτων συμμετοχής  σε εργαστήρια του προαναφερόμενου  κύκλου σεμιναρίων,  προχωρούμε σε συνεργασία με το ΚΕΣΑΝ στην επανάληψη της υλοποίησης κάποιων που παρουσίασαν μεγάλη ζήτηση.
Τα πρόσθετα αυτά  σεμινάρια, που απευθύνονται σε όλους αυτούς που δεν επελέγησαν κατά την πρώτη φάση του (Ιανουάριος - Φεβρουάριος) θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα, την Τετάρτη 4 Μαρτίου, ώρα 5- 9 μ.μ,  στους χώρους του  41ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου ( Διεύθυνση: Μελετίου Πηγά 63, παράλληλη της Παπαναστασίου,  στο ύψος του πρώτου βενζινάδικου που συναντάμε. Αναλυτικότερα για οδηγίες πρόσβασης στο σύνδεσμο: Χρήσιμες πληροφορίες για το σχολείο).
Με την ολόκληρωσή τους θα ικανοποιηθούν και οι τριακόσιες αιτήσεις συμμετοχής που δεχτήκαμε. Οι συμμετέχοντες, θα ειδοποιηθούν άμεσα από τη γραμματεία Σχολικών Συμβούλων για την επιλογή τους στα συγκεκριμένα σεμινάρια, προκειμένου να επιβεβαιώσουν  εκ νέου το ενδιαφέρον τους.Οι καταστάσεις συμμετοχής θα αναρτηθούν και στην παρούσα ιστοσελίδα.
Σας γνωρίζουμε επίσης ότι κριτήριο για την κατανομή των ενδιαφερομένων στα παρακάτω σεμινάρια είναι η σειρά προτίμησής τους στην αρχική αίτησή τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθούν πέντε εργαστήρια, ως εξής: 
 • Διαπροσωπικές σχέσεις- Σεξουαλική αγωγή: Αριθμός εργαστηρίων : 2,  Συμμετέχοντες :60

 • Πρόληψη παιδικής επιθετικότητας: Αριθμός εργαστηρίων: 2,  Συμμετέχοντες: 60

 • Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο: Αριθμός εργαστηρίων: 1, Συμμετέχοντες: 30


  Σας ενημερώνουμε επίσης ότι προγραμματίζουμ, σε συνεργασία με το ΚΕΣΑΝ,  ανοικτή για όλους, αναστοχαστική συνάντηση -εκδήλωση, την Παρασκευή 27 Μαρτίου,  με σκοπό κυρίως, τη διάχυση των αποτελεσμάτων των ομάδων των συμμετεχόντων, ανά εργαστήριο και την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης σχολικής κοινότητας σε θέματα πρόληψης και κοινωνικής αλληλεγγύης.

  Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον σας. Αντισταθμίζει με τον καλύτερο τρόπο τα γραφειοκρατικά βάρη του κοινωνικού σχολείου, ανοίγοντας παράλληλα ουσιαστικούς δίαυλους επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. 

   

  Ανδρονίκη Π. Σπαθαράκη
  Σχολική Σύμβουλος -Συντονίστρια δράσεων Κοινωνικού Σχολείου Α/θμιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου