Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015

Αλκοόλ και οικογένεια. Όσο λιγότερο τόσο καλύτερα.Μαζί με τις ευχές μας για χρόνια πολλά αναστάσιμα για τις προσδοκίες μας, ατομικές και θεσμικές, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στις δράσεις της 11ης Αλκοολογικής Εβδομάδας

Έτσι το μήνυμά της: "Αλκοόλ και οικογένεια  Όσο λιγότερο τόσο καλύτερα", θα γίνει πιο ηχηρό.

Αφίσα και πρόγραμμα Δράσεων 

Πρόγραμμα Δράσης:  

" Μ ι λ ά ω  σ τ α  π α ι δ ι ά 

γ ι α  τ ο  α λ κ ο ό λ"

Δ ε υ τ έ ρ α 2 0 / 4 / 2 0 1 5

(Αίθουσα Καστελλάκη, Εμπορικό  

                                                                          Επιμελητήριο Ηρακλείου)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου