Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Χερσονήσου

Κοινωνία και Σχολείο: Μια σχέση υπό διαπραγμάτευση

Ακολουθήστε το σύνδεσμο για ενημέρωσή σας σχετικά με το συνέδριο :

                                  Κοινωνία και σχολείο......

  Είναι   εξαιρετικά ενδιαφέρον που η Περιφερειακή Εκπαίδευση Κρήτης επιχειρεί να απεγκλωβιστεί από τα γραφειοκρατικά δεσμά, αναζητώντας προτάσεις από την εκπαιδευτική κοινότητα  για τη βελτιστοποίηση της διαλεκτικής σχέσης σχολείου και κοινωνίας! 


 Κομβικό ερώτημα: 

Πώς μπορεί το σχολείο να ανταποκριθεί στις ανάγκες του ατόμου για πολύπλευρη προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη;

Άξονες του συνεδρίου είναι:

1. O ρόλος και οι λειτουργίες του σχολείου από το παρελθόν στο μέλλον
2. Χαρακτηριστικά του σύγχρονου και ανοικτού σχολείου: από τη θεωρία στην πράξη
2.1 Εκπαιδευτική πολιτική στον 21ο αιώνα
 • Αναλυτικά προγράμματα: Από τη ρητορική της στοχοθεσίας στη διδακτική πράξη
 • Σύγχρονες μεθοδολογικές και διδακτικές προσεγγίσεις
 • Ανάπτυξη αποκλίνουσας σκέψης
 • Συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης
2.2. Το σχολείο ως κοινότητα: Ταυτότητες και ρόλοι στελεχών εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων
 • Το σχολείο της συμπερίληψης
 • Συνεργασία του σχολείου με την κοινότητα
 • Ανάπτυξη συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Πρόληψη της σχολικής διαρροής και υποεπίδοσης
 • Σεβασμός και αξιοποίηση του πολιτισμικού κεφαλαίου των μαθητών και των οικογενειών τους
 • Η συμβολή του σχολείου στην οριοθέτηση και ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου
 • Σχολείο και πολιτισμός
 • Διαρκής επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
2.3 Συμβουλευτική στην εκπαίδευση- σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός στο σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον
Οι παραπάνω άξονες αφορούν τόσο την υφιστάμενη όσο και την υπό διαμόρφωση σχέση σχολείου και κοινωνίας. Οι εισηγήσεις πρέπει να απαντούν στους προαναφερόμενους κομβικούς άξονες σε δυο επίπεδα: την υφιστάμενη πραγματικότητα ή/και την επιθυμητή για το σχολείο του μέλλοντος.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου